A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rusko - Moskva - Průvodce

Uvedeme si tři parky jakožto příklady městské zeleně v Moskvě. Vrabčí hory, *park Kolomenskoje, park Vítězství

Vrabčí hory (Vorobje gory)

Ve výšce 85 m nad Moskvou nad zátočinou řeky Moskvy se nachází vyhlídková plošina Vrabčí hory, jež za SSSR nesla název Leninské hory. Odtud máme možnost si prohlédnout celou Moskvu. Panoráma hlavního města se rozkládá nejen před vámi, ale Moskva je všude kolem vás.

Při pěkném počasí vidíme třpyt kupolí kremelských chrámů, zářící zvonici Ivana Velikého, vlevo vpředu kupoli Novoděvičího kláštera, vpravo dole most metra a stalinské výškové budovy , z nichž největší - Lomonosovova Moskevská státní univerzita - stojí za zády pozorovatele. Za obzvlášť jasného dne lze rozpoznat i televizní věž v Ostankinu. Uvnitř širokého ohybu řeky Moskvy pod vámi leží sportovní komplex Lužniky postavený roku 1956 a rozšířený před letní olympiádou v Moskvě, která se konala v roce 1980.

Na Vrabčích horách jsou velká filmová studia Mosfilmu, nová cirkusová budova a dva lyžařské skokanské můstky. Toto místo je oblíbeným místem všech Moskvanů, kteří si zamilovali posezení na lavičkách ve stínu vysokých stromů, procházky po lesních cestičkách a po nábřeží řeky, které je vydlážděno žulou. Na vrcholku narazíte i na miniaturní ZOO s lesními malými zvířaty a ptáky a vedle vyhlídky je půvabný pravoslavný kostelík.

doprava: stanice metra Universitět (Университет)

Park Kolomenskoje

Park v Kolomenském je jedním z nejnavštěvovanějších moskevských parků a jedno z nejkouzelnějších míst Moskvy. V parku naleznete překrásné prastaré duby, blízko řeky u tzv. Golosovovy rokliny je příjemné posedět a pokochat se výhledem na řeku Moskvu. Oblíbené jsou i výlety na parníku. V parku se každoročně pořádá veletrh medu a konají se tu hudební představení a lidové svátky. Kolomenskoje bývalo oblíbeným letním sídlem velkoknížat a ruských carů. Nejstarší zdejší památkou je kostel Nanebevzetí Ježíše Krista (cerkov Voznesenia Gospodňa), který byl zařazen do seznamu UNESCO.

Kostel byl postaven za Vasilije III. v 16. století na počest narození jeho syna Ivana IV. Jedná se o jeden z prvních kamenných chrámů na Rusi, v němž se snoubí národní stavitelské tradice a výdobytky západoevropských mistrů. Jeho architektem byl Petr Frjazin. Starobylý chrámový ikonostas a fresky se nedochovaly, ze 16. století se zachovala část „carského místa“ a fragmenty řezby carského trůnu. V roce 1917 zde byla nalezena zázračná ikona Boží Matky.

Na území Kolomenského bylo převezeno v první polovině 20. století celkem 5 památek staroruského dřevěného stavitelství ze 17.-19.století. Dále zde nalezneme památky ze 16. - 17. století: kostel Setnutí Jana Křtitele, kostel Kazaňské Bohorodičky, zvonici svatého Jiří, vstupní palácovou bránu s hodinovou věží, Spasskou bránu a Muzeum medu.

„Osmý div světa“ - starobylý dřevěný palác cara Alexeje Michailoviče Romanova se zachoval jen ve vzpomínkách současníků. V létě roku 1996 archeologové pod vedením N. A. Krenkeho objevili jeho základy z bílého kamene.

adresa: prospekt J.V.Andropova 39
doprava: stanice metra Kolomenskaja Коломенская
telefon: (499) 615-27-68, (499) 614-88-80
internetové stránky: www.mgomz.ru

otevírací doba: denně od 1.dubna do 1.října 8:00 - 22:00
říjen –březen 8:00 - 21:00

vstupné: vchod na území zdarma, na expozice A) občané RF dospělí 40 - 100 rublů, zlevněné vstupné 20 - 40 rublů
B) cizí státní příslušníci dospělí 50 - 300 rublů, zlevněné 30 - 100 rublů

Park Vítězství (Park pobedy)

Park Vítězství stojí na Poklonné Hoře, což je kopec na západě Moskvy ležící mezi řekami Setuň a Filka. Po mnoha letech projektování a výstavby tu vznikl památeční komplex zasvěcený vítězství sovětského národa nad Hitlerem ve druhé světové válce. Slavnostní otevření komplexu bylo načasováno k padesátiletému výročí vítězství nad fašismem a konalo se 9. května 1995.

Celý komplex se rozkládá na 135 hektarech a zahrnuje Ústřední muzeum Velké vlastenecké války , pomník Vítězství (Pobedy) a tři chrámy postavené na památku, těch, kdo zahynuli ve válce: pravoslavný chrám sv. Jiřího Vítězného, Památeční mešita a Památeční synagoga.

Muzeum se nachází na kruhovém náměstí Vítězů (Pobeditělej), ke kterému vede od Kutuzovského prospektu centrální alej Parku pobedy. V muzeu je okolo 50 000 exponátů vojenské historie, ve speciálních vitrínách jsou umístěny Pamětní knihy čítající 385 dílů, kde jsou vepsána jména lidí, kteří padli ve válce. V muzeu se mezi dalšími exponáty uchovává Vlajka Vítězství – rudá vlajka, která byla 30. dubna 1945 vztyčena nad budovou Říšského sněmu v Berlíně. Vedle muzea je umístěna stálá expozice vojenské techniky.

Uprostřed náměstí Pobeditělej stojí obelisk vysoký 141,8 metrů, jehož výška symbolizuje 1418 dní a nocí Velké vlastenecké války. Na stometrovém sloupu je upevněna bronzová postava bohyně vítězství Niké. U podnoží obelisku stojí na granitovém pódiu je socha svatého Jiří Vítězného, který kopím propichuje hada - symbol zla. Obě sochy vytvořil sochař Zubar Certeli.

roce 2003 byla na území Památníku otevřena kaple postavená na památku španělských dobrovolníků, kteří zahynuli ve Velké vlastenecké válce.

doprava: stanice metra Park pobedy (Парк победы)

Vrabčí hory (nahrál: admin)
Vrabčí hory
Kostelík na Vrabčích horách (nahrál: admin)
Kostelík na Vrabčích horách
V parku Vítězství (nahrál: admin)
V parku Vítězství
Park Vítězství (nahrál: admin)
Park Vítězství
Detail kašny (nahrál: admin)
Detail kašny
Obelisk - sv. Jiří Vítězný propichuje hada (symbol zla) (nahrál: admin)
Obelisk - sv. Jiří Vítězný propichuje hada (symbol zla)
Obelisk - bohyně Niké (nahrál: admin)
Obelisk - bohyně Niké
v parku Vítězství (nahrál: admin)
v parku Vítězství
v parku Vítězství (nahrál: admin)
v parku Vítězství
Pomník (nahrál: admin)
Pomník
památník na Okružním bulváru  (nahrál: Kamil Hainc)
památník na Okružním bulváru
 (nahrál: H. Kubíková)
 (nahrál: H. Kubíková)
park vítězství (nahrál: H. Kubíková)
park vítězství

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA