A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rusko - Moskva - Průvodce

Dalším symbolem Ruska je moskevské Rudé náměstí, jehož návštěvu si žádný turista nesmí nechat ujít. Rudé náměstí je také oblíbeným místem Moskvanů, kteří se zde ve volném čase rádi procházejí. Z období studené války jsou známy vojenské přehlídky Rudé armády, hřímající proslovy sovětských politiků a průvody lidu na Rudém náměstí. Dnes zde probíhají politické demonstrace a pompézní vojenské přehlídky ke Dni vítězství 9. května, ale také koncerty světových hvězd popmusic.

Náměstí se rozprostírá u východní stěny Kremlu na ploše téměř 70 000 m². Je dlouhé 695 metrů a široké 130 metrů. Vydlážděno bylo roku 1930. První letopisné záznamy o něm pochází z 15. století, kdy zde stálo velké tržiště. Náměstí od Kremlu odděloval hluboký příkop táhnoucí se podél kremelských zdí. Rudé náměstí bylo pojmenováno v 17. století. V té době ale slovo „krasnyj“ znamenalo „krásný“, později změnilo svůj význam na „červený“ a dnes se tedy Krasnaja ploščaď překládá jako Rudé náměstí.

doprava: stanice metra Ploščaď Revoljucii (Площадь Революции), Borovickaja (Боровицкая)

Zajímavá místa na Rudém náměstí

- Chrám Vasilije Blaženého
- Pomník Mininovi a Požarskému
- Spasská věž
- Státní historické muzeum
- GUM
- Mauzoleum V.I.Lenina
- Iverská brána

Chrám Vasilije Blaženého - Pokrovský chrám (Pokrovskij sobor)

Dominantou Rudého náměstí je pohádkový pestrobarevný chrám Vasilije Blaženého. Byl postaven v letech 1555 - 1561 na příkaz cara Ivana IV. Hrozného jako památka na dobytí Kazaňského chanátu. Jména jeho stavitelů upadla v zapomnění, ale podle starých rukopisů se předpokládá, že ho postavili ruští mistři Postnik a Barma.

Pokrovský chrám se skládá z devíti sloupových kostelů. Uprostřed je největší kostel, s výrazným jehlanovým vrcholem. Později byl k chrámu přistaven ještě jeden malý kostelík nad hrobem jurodivého Vasilije, „božího člověka“. Od té doby začali Pokrovský chrám nazývat chrámem Vasilije Blaženého.

Pokrovský chrám je postaven z kamene v tradičních formách ruské architektury. Je zde využito prvků staroruského dřevěného stavitelství. Uvnitř chrámu se zachovaly cenné fresky ze 16. století. Vnitřní výzdoba každého z deseti kostelů je různorodá. Překrásné jsou malby na stěnách a klenbách vnitřní galerie (17. století), podivuhodný rostlinný ornament s květy v kombinaci jasných tónů, s převahou červeného a tyrkysového odstínu. Je zde také ikona z poloviny 16. století „Vstup do Jeruzaléma“, která patří mezi nejlepší ukázky moskevské malířské školy. Mezi nejstarší díla ruského užitého umění, které se v chrámu uchovaly, patří ikonostas s malbami ze 16. - 17. století v kapli sv.Trojice.

Se stavbou chrámu je spojena legenda, podle které se car Ivan Hrozný zeptal stavitelů chrámu, mohou-li postavit ještě něco lepšího nebo jen zopakovat postavené. Když uslyšel kladnou odpověď, rozhněval se a nechal mistry oslepit, aby už nikdy ve světě nebylo nic krásnějšího než je Pokrovský chrám.

adresa: Krasnaja ploščaď 2
doprava: stanice metra Ploščaď Revoljucii (Площадь Революции), Ochotnyj rjad (Охотный ряд), Kitaj-gorod (Китай-город)
telefon: (495) 698-33-04
otevírací doba: listopad-duben Po, Út, St, Pá, So, Ne 11:00 - 17:00
květen-říjen Po, Út, St, Pá, So, Ne 10:00 - 18:00
Čt a první Po v měsíci zavřeno

vstupné: A) občané RF: dospělí 40 rublů, zlevněné vstupné (žáci, studenti, důchodci) 10 rublů
B) cizí státní příslušníci dospělí 100 rublů; studenti, žáci 50 rublů

Pomník Mininovi a Požarskému

Tento pomník byl vytvořen ve slohu klasicismu sochařem Ivanem Martosem. Představuje historické setkání starosty Nižního Novgorodu Kozmy Minina s knížetem Dmitrijem Požarským. Pod vedením těchto hrdinů vyhnala ruská lidová armáda v roce 1612 polské dobyvatele z Moskvy a ubránila nezávislost ruského státu. Na podstavci je nápis: „Občanu Mininovi a knížeti Požarskému vděčné Rusko. Roku 1818.“

Nedaleko od Pokrovského chrámu je vyvýšené místo z bílého kamene tzv. „lobovaja gora“. Je staré více než 400 let. Odtud se dříve vyhlašovali carské příkazy a hned vedle se konaly popravy.

Spasská věž

Tato věž byla postavena v roce 1491 pod vedením italského architekta Pietra Antonia Solaria z Milána. Její branou vjížděli do Kremlu carové, zahraniční vyslanci a slavnostní procesí duchovenstva. Nesmělo se tudy projíždět na koních, ani procházet s pokrývkou hlavy. Dokonce i carové ji museli sejmout.

První hodiny se na věži objevily zřejmě již roku 1491. V 17. století byly vyměněny za nové. V 19. století byl na věži instalován kremelský orloj – deset zvonů odlitých v 17. - 18. století.

Mechanismus orloje zabírá tři věžní poschodí. Průměr ciferníku je 6 metrů a 12 cm. Číslice jsou vysoké 72 cm, hodinová ručička je dlouhá 2 metry 97 cm a minutová dokonce 3 metry 28 cm.

Státní historické muzeum

Státní historické muzeum

Nápadná budova muzea z červených cihel byla postavena v letech 1878 - 1883 podle projektu zhotoveného pod vedením akademického malíře Vladimíra Šervuda. Dříve tu stála jednoposchoďová budova, ve které byla v polovině 18. století z iniciativy významného ruského vědce Michaila Lomonosova založena moskevská univerzita.

GUM (ГУМ -- Gosudarstvěnnyj universalnyj magazin)

Proti kremelské zdi se podél celého náměstí táhne jednoposchoďová budova s výkladními skříněmi. Byla postavena v r. 1895 podle projektu architekta Alexandra Pomeranceva. Před revolucí v ní bylo přibližně 200 malých stánků. Dnes je GUM luxusním obchodním domem s módními obchody světových značek.

Mauzoleum V.I.Lenina

Slavné Leninovo mauzoleum, stavba z rudé žuly a černého labradoritu, stojí nedaleko Spasské věže těsně u kremelské hradby. Uvnitř je křišťálový sarkofág, v němž je uložena nabalzamovaná Leninova mumie.

Mauzoleum bylo postaveno podle projektu architekta Alexeje Ščuseva roku 1930. Na jeho místě stálo od roku Leninovy smrti (1924) mauzoleum ze dřeva. Stěny současné žulové stavby jsou vykládány černým a šedým labradoritem. Nad hlavním portálem na velkém monolitu je nápis „Lenin“.

Už za Borise Jelcina se rozhořela bouřlivá diskuse, zda má být mauzoleum uzavřeno a Leninovo tělo pohřbeno. Ale nikdo se zatím k tomuto kroku neodhodlal, protože mauzoelum je mezi Rusy nesmírně oblíbené a Leninovu mumii mají téměř v posvátné úctě. Do mauzolea se nesmí vstupovat s fotoaparáty, které si můžete uschovat do uzamykatelných schránek. Nad sargofágem drží stráž vojáci ruské armády.

otevírací doba: Út, St, Čt, So 10:00 - 13:00

Iverská brána

Touto branou se vstupuje na Rudé náměstí směrem od Manéžního náměstí. Iverská brána byla roku 1931 zbourána a nyní byla obnovena v původní podobě i s kapličkou Iverské Bohorodičky. Před branou stojí stánky se suvenýry. Je to také oblíbené místo moskevských žebráků. Zde se setkáte s podivným a poněkud výstředním zvykem: žebrákům kolemjdoucí hází peníze na dlažbu a žebráci se pro ně překotně vrhají, přičemž platí, že nejrychlejší vyhraje.

 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)
Rudé náměstí (nahrál: admin)
Rudé náměstí
Rudé náměstí (nahrál: admin)
Rudé náměstí
Chrám Vasilije Blaženého (Pokrovský chrám) (nahrál: admin)
Chrám Vasilije Blaženého (Pokrovský chrám)
Pestrobarevný Pokrovský chrám (nahrál: admin)
Pestrobarevný Pokrovský chrám
Chrám - detail (nahrál: admin)
Chrám - detail
Pomník Mininovi a Požárskému (nahrál: admin)
Pomník Mininovi a Požárskému
Spasská věž (nahrál: admin)
Spasská věž
Iverská brána (nahrál: admin)
Iverská brána
chrám Vasila Blaženého (nahrál: Kamil Hainc)
chrám Vasila Blaženého
chrám Vasila Blaženého a Spaská věž (nahrál: Kamil Hainc)
chrám Vasila Blaženého a Spaská věž
Spaská věž a mauzoleum V.I.Lenina (nahrál: Kamil Hainc)
Spaská věž a mauzoleum V.I.Lenina
mauzoleum V.I.Lenina (nahrál: Kamil Hainc)
mauzoleum V.I.Lenina
Historické muzeum (nahrál: Kamil Hainc)
Historické muzeum
obchodní dům GUM (nahrál: Kamil Hainc)
obchodní dům GUM
chrám Vasila Blaženého a Spaská věž (nahrál: Kamil Hainc)
chrám Vasila Blaženého a Spaská věž
Spaská věž a mauzoleum V.I.Lenina (nahrál: Kamil Hainc)
Spaská věž a mauzoleum V.I.Lenina
mauzoleum V.I.Lenina (nahrál: Kamil Hainc)
mauzoleum V.I.Lenina
Historické muzeum (nahrál: Kamil Hainc)
Historické muzeum
obchodní dům GUM (nahrál: Kamil Hainc)
obchodní dům GUM
Muzeum historie (nahrál: Evah)
Muzeum historie
Chrám Vasila Blaženého (nahrál: Evah)
Chrám Vasila Blaženého
Chrám Vasila Blaženého a Spasská věž (nahrál: Evah)
Chrám Vasila Blaženého a Spasská věž
Kazan Cathedral (nahrál: Evah)
Kazan Cathedral
Rudé náměstí (nahrál: H. Kubíková)
Rudé náměstí
Rudé náměstí (nahrál: H. Kubíková)
Rudé náměstí
Rudé náměstí (nahrál: H. Kubíková)
Rudé náměstí

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA