A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rusko - Nižnij Novgorod - Průvodce

Pevnost Nižnij Novgorod byla založena v roce 1221 velikým knížetem vladimirským Jurijem II. na soutoku významných řek Volha a Oka. Aby se názvem odlišila od staršího Novgorodu Velikého, dostala přívlastek Nižnij. Jako jedno z mála ruských měst (dalšími byly např. Moskva či Tver) unikl ve 13. století zkáze za velkého mongolského vpádu. Postupně se Nižnij Novgorod stal významných obchodním střediskem a po osamostatnění také politickým centrem, kam přenesl po spojení se suzdalským knížectvím kníže Konstantin Vasiljevič (1331–1365) svoji rezidenci. Za jeho syna Dmitrije zde vznikly velké a výstavné kostely i opevnění.
Nynější nižněnovgorodský kreml, vybudovaný v letech 1501–1515 stavitelem Petrem Vlachem, byl významnou baštou Moskevské Rusi proti tatarskému Kazaňskému chanátu, kdy odolal obléhání roku 1520 a dalšímu roku 1536. V době smuty, v roce 1612, sehrála novgorodská hotovost, vedená kupcem Kuzmou Mininem a knížetem Dmitrijem Požarským, rozhodující úlohu při vyhnání Poláků z Moskvy a nastolení dynastie Romanovců. Hlavní novgorodské náměstí dnes nese Mininovo jméno a pomník, sám Minin je pohřben v chrámu Archanděla Michaela ve zdejším Kremlu.
V roce 1817 byly do města přeneseny Makarjevské trhy, které přilákaly miliony lidí, od této doby se Nižnij Novgorod stal zavedeným městem ruského obchodu. To způsobilo koncem 19. století také rozvoj průmyslu, díky němuž se stalo město opravdovým obchodním uzlem Ruska. Po říjnové bolševické revoluci byl Nižnij Novgorod přejmenován na Gorkij (1932), podle místního rodáka Maxima Gorkého a to ještě za jeho života. V 80. letech 20. století bylo vybudováno metro, dnes má město i letiště, moderní divadla a instituty. Ve městě také sídlí společnost GAZ, vyrábějící automobily.

Poslední editace textu: 1.4.2012 14:14
Další informace
REKLAMA