A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rusko - Průvodce

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace, je rozlohou největší země světa. Zabírá značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. S počtem přes 143 mil. obyvatel je 9. nejlidnatější zemí světa. Hlavním městem je Moskva.

Díky své velké rozloze má Rusko hodně sousedů, od evropského Norska až po Severní Koreu. Prostřednictvím Kaliningradské oblasti, západní exlávy, má přístup i k Balstkému moři. Na druhé střaně má zase z poloostrova Čukotky velice blízko na Aljašku (USA). Celá Ruská federace je rozdělana do devíti časových pásem a do 83 samosprávných celků.

Reliéf celého Ruska je převážně rovinatý, mimo pohoří Ural, který tvoří hranici mezi evropským Ruskem a Sibiří, a Kavkaz s nejvyšší horou Elbrusem (5 642 m). Na východ od Uralu leží jedna z největších světových nížin - bažinatá Západosibiřská rovina protékaná veletoky Obu s Irtyšem a Jenisejem. Ve východní Sibiři můžeme nalézt nejstarší jezero na Zemi Bajkal s hloubkou 1 637 m. Jezero představuje největší zásobu sladké vody na světě a zároveň jedinečný ekosystém. Za Bajkalem se na rozsáhlém území střídají náhorní plošiny (Vitimská, Aldanská) s dlouhými horskými hřbety (Jablonský, Stanový) až k Ochotskému moři. Na východě Rusko omýlá Tichý oceán a jeho pobřeží je lemováno vysokými a činnými sopkami.

Celé Rusko má velice bohatou historii. Působilo jako křižovatka mezi Evropou a Asii, bylo spalováno válkami, v jeho čele stálo mnoho vládců, hrálo důležitou roli v obou světových válkách, bylo členem Sovětského svazu a až po roce 1989 se stalo dnešní federací v čele s prezidentem.

Ruské hospodářství se po velké krizi 90. let opět zařadilo mezi první desítku světových ekonomik. Mezi státy světa má největší zásoby přírodních zdrojů - nerostných surovin, ropy, zemního plynu, dřeva, pitné vody - a je považována za energeticky soběstačný stát. V současné době je Rusko někdy označováno jako supervelmoc.

Ruská kultura vychází z tradic pravoslavného křesťanství, které je dodnes nejpopulárnější mezi místními obyvateli, přestože je silně ovlivněna obdobím ateistického Sovětského svazu. Zároveň je Rusko mnohonárodnostním státem, který kromě úřední ruštiny uznává také regionální jazyky jednotlivých menšin. Rusové tvoří 80% obyvatel.

Ruská federace je rozsáhlou zemí, a proto zde najdeme několik rozdílných klimatickýc oblastí. Pro počasí v severním a středním Rusku je charakteristické velké střídaní teplot v průběhu roku. Jaro a podzim jsou o něco studenější než ve střední Evropě a zimi jsou podstatně chladnější. Na jihovýchodě v oblasti stepí jsou velmi nízké teploty v zimě a naopak velmi vysoké v létě. Pro oblast Sibiře jsou typické velmi nízké teploty v zimě, léta jsou krátká s četnými srážkami.

Hlavní město Moskva je s více než 10 mil. obyvateli jedním z největších měst světa a ekonomicky převyšuje zbytek Ruska. Je politickým, hospodářským a kulturním centrem země s asi 60 univerzitami a množstvím daších vysokých škol, kostelů, divadel, muzeí a galerií. Sídlí zde také všechna ministerstva. Jednou z nejznámějších památek je Rudé náměstí prohlášené v roce 1990 za světové kulturní dědictví UNESCO. Druhé největší a někdejší hlavní město Petrohrad je především centrem kultury, umění a turismu.

Rusko je bohaté na historii, kulturu, památky i přírodu. Rozhodně tedy tato země stojí za návštěvu.

Poslední editace textu: 28.10.2011 11:32
Další informace
REKLAMA