A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rusko - Moskva - Průvodce

Chrám Zesnutí Bohorodičky (Uspenskij sobor) je hlavní chrám Kremlu a byl postaven v letech 1475 - 1479 ruskými stavitelskými mistry pod vedením italského architekta Aristotela Fioravanteho. Zde se konaly slavnostní korunovace carů.

Má pět kupolí a jeho stěny jsou vystavěny z bílého kamene. Uvnitř chrámu je vysoký, klenutý strop, který podpírají kulaté sloupy. Chrám má překrásnou vnitřní výzdobu. Velmi cenné jsou fresky a ikony vytvořené ruskými malířskými mistry 14. - 17. století. Významnou památkou staroruského malířství je ikona sv. Jiří ze 12. století, ikona sv. Trojice ze 14. století a ikona Vladimirské Bohorodičky v byzantském stylu z 11. - 12. století, která byla přemístěna do Treťjakovské galerie . V chrámu se také nachází dřevěný vyřezávaný trůn cara Ivana Hrozného.

Nádherný je zejména chrámový portál zdobený měděným plechem, na kterém je zlatem vymalováno 20 výjevů na biblická témata. Chrám má úzká okna ve dvou řadách a k osvětlení slouží 12 lustrů z pozlaceného bronzu a stříbra.

Když Kreml obsadil Napoleon se svou armádou, používal Uspenský chrám jako konírnu a vojáci odtud ukradli kolem 300 kg zlata a více než 5 tun stříbra.

Chrám Zvěstování Bohorodičky (Blagoveščenskij sobor)

Chrám sloužil jako domácí kaple ruských knížat a carů. Byl vystavěn ruskými pskovskými mistry v letech 1484 - 1489. Chrám je poměrně malý a má 9 pozlacených kupolí.

V 16. století k němu byl přistavěn nový vchod se schodištěm, kterému se říká Grozněnské. Jeho název pochází od přízviska cara Ivana Hrozného, který po něm vystupoval na bohoslužby. Chrám je zdoben freskami pocházejícími z roku počátku 16. století, jejichž hlavním tématem je apokalypsa. Velkou uměleckou hodnotu má ikonostas, který je dílem malířů Andreje Rubljova, Theofana Greka a Prochora z Gorodce.

chrám Bohorodičky (nahrál: Kamil Hainc)
chrám Bohorodičky
Uspenskij chrám (nahrál: Kamil Hainc)
Uspenskij chrám
Uspenskij chrám (nahrál: Kamil Hainc)
Uspenskij chrám
okolí Uspenského chrámu (nahrál: Kamil Hainc)
okolí Uspenského chrámu

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA